Koncepcja węzła integracyjnego w Tczewie : historia idei - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Koncepcja węzła integracyjnego w Tczewie : historia idei

Abstrakt

Przedstawione w artykule propozycje zmian w rejonie dworca kolejowego w Tczewie są procesem złożonym i długotrwałym. Wymagają porozumienia ze strony miasta, starostwa i województwa, jak i ze strony operatorów. Głównie winny być skierowane do pasażerów i klientów nie korzystających z transportu zbiorowego, ale korzystających z komercyjnych usług na dworcu. Bardzo ważne jest również poparcie PKP S.A. i nawiązanie z nimi umowy o współpracy. Zmiana stanowiska kolei, z nieprzystępnego i niechętnego do wszelkich zmian, we współdziałające i aktywne w tworzeniu lepszych warunków odprawy podróżnych, jest bardzo ważnym przełomem w rozmowach nad lepszą przyszłością polskich dworców.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Dworzec kolejowy w strukturze miasta strony 142 - 151
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Załuski D.: Koncepcja węzła integracyjnego w Tczewie : historia idei// Dworzec kolejowy w strukturze miasta/ ed. pod red. Daniela Załuskiego. Warszawa: Urbanista, 2006, s.142-151
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi