Koncepcja zarządzania ruchem TRISTAR - Gdynia. I Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka. Gliwice, 10 września 2003. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Koncepcja zarządzania ruchem TRISTAR - Gdynia. I Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka. Gliwice, 10 września 2003.

Abstrakt

Zastosowanie Inteligentnych Systemów Transportu jest jednym ze sposobów udoskonalenia układów transportowych. Systemy te dostarczają szeroki wachlarz narzędzi począwszy od zaawansowanych systemów sterowania ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej do systemów ostrzegania o możliwości wystąpienia wypadku. Zgodnie z ustaleniami podjętymi w Sopocie w 2002 roku, miasta Aglomeracji Trójmiejskiej przystąpiły do opracowania koncepcji systemów zarządzania ruchem na podległych sobie drogach. Pierwszym elementem prac było przygotowanie koncepcji trójmiejskiego systemu aglomeracyjnego, któremu nadano nazwę TRISTAR. Kolejnym etapem prac było opracowanie koncepcji systemu zarządzania ruchem dla Gdyni. W niniejszym referacie przedstawiono przesłanki do zastosowania Inteligentnych Systemów Transportu w Gdyni, założenia, cele stosowania systemu, koncepcję jego architektury oraz koncepcję funkcjonowania poszczególnych podsystemów, które zostaną zintegrowane w ramach planowanego systemu TRISTAR - Gdynia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Transport nr 1586,z.47, strony 309 - 319,
ISSN: 0209-3324
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Oskarbski J., Jamroz K.: Koncepcja zarządzania ruchem TRISTAR - Gdynia. I Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka. Gliwice, 10 września 2003.// ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: TRANSPORT. -Vol. 1586,z.47., (2003), s.309-319
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 60 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi