Koncepcje decyzyjnego sterowania procesem eksploatacji urządzeń technicznych z uwzględnieniem diagnostyki. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Koncepcje decyzyjnego sterowania procesem eksploatacji urządzeń technicznych z uwzględnieniem diagnostyki.

Abstrakt

W artykule przedstawiono propozycję decyzyjnego sterowania procesem eksploatacji dowolnych urządzeń technicznych, np. silników spalinowych (tłokowych lub turbinowych) z zastosowaniem modelu tego procesu w formie decyzyjnego (sterowanego) procesu semi-markowskiego. Przedstawiono dowolne urządzenie techniczne jako obiekt sterowania. Zwrócono uwagę na potrzebę jednoczesnego sterowania procesem zmian stanów technicznych i procesem zmian stanów eksploatacyjnych takiego urządzenia. Zasygnalizowano także znaczenie diagnostyki technicznej w tego rodzaju sterowaniu.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Girtler J.: Koncepcje decyzyjnego sterowania procesem eksploatacji urządzeń technicznych z uwzględnieniem diagnostyki.// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi