Konsumpcja jako logika znaczeń a kształtowanie kultury komsumpcji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Konsumpcja jako logika znaczeń a kształtowanie kultury komsumpcji

Abstrakt

W artykule omówiono koncepcję ideologizacji konsumpcji Beudrillard'a to jest potraktowanie jej jako zjawiska w którym występują cztery porządki: - funkcjonalna logika wartości użytkowej,- ekonomiczna logika wartości wymiennej,- logika wymiany symbolicznej,- logika wartości.Omówione są problemy związane z możliwością kontynuacji etapu post modernistycznej róznorodności realizacji konsumpcjonizmu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie - etyka - człowiek : odpowiedzialność i humanizacja w procesach gospodarowania i zarządzania strony 119 - 124
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kubka J.: Konsumpcja jako logika znaczeń a kształtowanie kultury komsumpcji// Zarządzanie - etyka - człowiek : odpowiedzialność i humanizacja w procesach gospodarowania i zarządzania/ ed. red. nauk. Janina Kubka ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Gdańsk: Zakład Nauk Filoficznych. WZiE PG, 2006, s.119-124
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi