Korzyści funkcjonowania podmiotów w strukturach klastrowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Korzyści funkcjonowania podmiotów w strukturach klastrowych

Abstrakt

W niniejszym artykule autorka przedstawiła pozytywne efekty zewnętrzne, uzyskiwane dzięki wspólnej lokalizacji w klastrze, wskazując na aktywne i pasywne oraz popytowe i podażowe korzyści aglomeracji. Autorka skupiła się przede wszystkim na korzyściach związanych z przepływem wiedzy w strukturach klastrowych. Ów proces jest kluczowy dla klastrów, ponieważ stanowi zarazem przyczynę i skutek efektu synergii w klastrach: przepływ wiedzy między przedsiębiorstwami klastrowymi wpływa zdecydowanie pozytywnie na rozwój grona (szczególnie w pierwszych stadiach jego rozwoju); z kolei efektywnie działająca struktura klastrowa posiada lepiej rozwinięte kanały tworzenia i dystrybucji wiedzy, a tym samym zwiększa swoją pozycję konkurencyjną na rynku.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO nr Nr 4/3, strony 111 - 119,
ISSN: 1732-1565
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Lis A.: Korzyści funkcjonowania podmiotów w strukturach klastrowych// PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. -Vol. Nr 4/3., (2011), s.111-119
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi