Kształcenie kompetencji społecznych inżynierów z wykorzystaniem e-technologii - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kształcenie kompetencji społecznych inżynierów z wykorzystaniem e-technologii

Abstrakt

Kompetencje społeczne to jedne z najbardziej poszukiwanych umiejętności w połączeniu z wiedzą techniczną pośród pracodawców. Na uczelniach technicznych przedmioty humanistyczne częściej traktowane są marginalnie, niż jako szansa na współpracę ze studentami na zupełnie innej płaszczyźnie. Artykuł prezentuje doświadczenia autorki w kreowaniu kompetencji społecznych pośród inżynierów studiujących na II stopniu studiów stacjonarnych. W trakcie realizacji przedmiotu zostały wykorzystane e-technologie i interaktywne formy kształcenia, których celem była realizacja projektu społecznego i rozwój umiejętności miękkich.

Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak. (2018). Kształcenie kompetencji społecznych inżynierów z wykorzystaniem e-technologii, (58), 33-36.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek-Kacprzak A.: Kształcenie kompetencji społecznych inżynierów z wykorzystaniem e-technologii// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 58 (2018), s.33-36

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi