Kształtowanie się i przemiany zbiorowości polonijnej w Estonii.**2002, 363s. bibliogr. 572 poz.Rozprawa doktorska (30.01.2003)Promotor: dr hab., prof. nadzw. B. Garbacik - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kształtowanie się i przemiany zbiorowości polonijnej w Estonii.**2002, 363s. bibliogr. 572 poz.Rozprawa doktorska (30.01.2003)Promotor: dr hab., prof. nadzw. B. Garbacik

Abstrakt

W warunkach współczesnych przemian globalnych, ujawniajacych procesy unifi-kujące świat i jednocześnie dążenia do jego podziałów szczególne jest miej- sce społeczności diasporalnych, a w tym Polonii. Z jednej strony, stają się one globalną społecznością obywatelską globalna społecznością obywatelską , z drugiej zaś, ujawniają dążenia seperatystyczne, podejmują walkę o stwo- rzenie struktur własnej odrębności etnicznej i narodowej, samoorganizują sięw różne struktury życia społecznego i politycznego. Charakterystyczne prze- miany w tej sferze obserwuje się na obszarze b. Związku Radzieckiego. Ich egzemplifikację stanowi rzeczywistość Estonii. W istotnym stopniu odbija sięona na położeniu społeczno - politycznym i ekonomicznym, zamieszkujących tamPolaków. Polonia estońska jest społecznością osadzoną w spuściźnie kulturo-wej Rosji oraz byłego Związku Radzieckiego i jednocześnie jest zorientowana na przyjmowanie zachodnioeuropejskich wzorów kulturowych; przy czym jest ty-pową polską zbiorowością diasporalną, zamieszkującą na Wschodzie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi