Kultury organizacyjne przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kultury organizacyjne przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym

Abstrakt

W pracy analizowane są związki między kulturą organizacyjną przedsiębiorstw biznesu międzynarodowego a kulturami narodowymi. Głównym podmiotem biznesu międzynarodo-wego są korporacje transnarodowe (KTN), dlatego też przedstawione zależności odnoszą się przede wszystkim do tych podmiotów. Rozważania podzielono na trzy zasadnicze części. W pierwszej zawarto charakterystykę kultur narodowych, w drugiej opisano modele kultur orga-nizacyjnych. W trzeciej części pokazano, jakie cechy kultur narodowych współgrają z wyróż-nionymi elementami kultur organizacyjnych KTN oraz czynniki determinujące efektywność kulturową przedsiębiorstw transnarodowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Problemy zarządzania we współczesnych organizacjach : teoria i praktyka : praca zbiorowa strony 227 - 246
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Rozkwitalska M.: Kultury organizacyjne przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym// Problemy zarządzania we współczesnych organizacjach : teoria i praktyka : praca zbiorowa/ ed. redakcja naukowa Waldemar Pawlak, Tadeusz Noch. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, 2008, s.227-246
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 333 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi