Ewolucja uczelni w kierunku organizacji wiedzy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ewolucja uczelni w kierunku organizacji wiedzy

Abstrakt

Autor analizuje zmiany zachodzące we współczesnych uczelniach, głównie w zakresie kształtowania kultury organizacyjnej, prowadzące do przekształcenia się uczelni w organizacje podporządkowane wiedzy, szczególnie podkreślając znaczenie kształtowania relacji uczelni z otoczeniem. Rozważania ogólne zilustrowane są przykładami z Wyższej Szkoły Biznesu NLU w Nowym Sączu, w której dostrzec można podejmowanie systemowych działań w kierunku trwałego zaszczepienia kultury organizacyjnej, charakterystycznej dla organizacji wiedzy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
International Journal of Contemporary Management/Współczesne Zarządzanie strony 107 - 118,
ISSN: 2449-8920
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Leja K.: Ewolucja uczelni w kierunku organizacji wiedzy// WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU. -., nr. nr 3 (2006), s.107-118
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi