Logistyczny proces wyboru dostawcy w tworzeniu marki własnej produktów spożywczych. Analiza przypadku polskich firm spożywczych na rynku afrykańskim - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Logistyczny proces wyboru dostawcy w tworzeniu marki własnej produktów spożywczych. Analiza przypadku polskich firm spożywczych na rynku afrykańskim

Abstrakt

Tematem głównym artykułu była analiza procesu wyboru dostawcy w tworzeniu marki własnej produktów spożywczych. W/w analiza dotyczyła przypadku polskich firm spożywczych na rynku afrykańskim. Dane do artykułu zostały zebrane przez autora w trakcie trzyletniego procesu selekcji dostawców marek własnych, dla czołowej sieci handlowej z RPA, oraz nadzorowania dostaw do sześciu krajów afrykańskich. Badanie prezentuje praktyczną metodę podziału procesu weryfikacji dostawcy na dziewięć etapów. Metoda sprawdziła się praktycznie, gdyż w całym okresie dostaw i współpracy miedzy producentem i siecią handlową udało się wyeliminować problemu jakościowe. Pomimo dużych obaw wynikających najczęściej z ostrożności Na zakończenie artykułu autorzy przedstawili najistotniejsze trudności oraz pozytywy funkcjonujące na rynku Afrykańskim.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Marketing i Zarządzanie strony 521 - 532,
ISSN: 2450-775X
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Szymański M., Drozd R.: Logistyczny proces wyboru dostawcy w tworzeniu marki własnej produktów spożywczych. Analiza przypadku polskich firm spożywczych na rynku afrykańskim// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. -., nr. 875,41, t. 2 (2015), s.521-532
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi