Lokalizowanie terminali ruchomych w sieciach WiMAX - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Lokalizowanie terminali ruchomych w sieciach WiMAX

Abstrakt

Od początku powstawania sieci radiokomunikacyjnych istniała potrzeba lokalizowania terminala abonenckiego z jednej strony dla potrzeb zarządzania siecią, a z drugiej dla potrzeb implementacji tzw. usług dodanych, rozszerzających ofertę operatora. W standardzie 802.16, potocznie zwanym WiMAX, wprowadzono również wiele mechanizmów, które umożliwiają lokalizowanie abonentów w sieci, w tym ruchomych. W referacie przedstawiono architekturę systemu WiMAX dla potrzeb realizacji usług lokalizacyjnych, a także zaprezentowano metody lokalizowania abonentów w sieci. Na podstawie wybranych aplikacji przedstawiono analizę efektywności lokalizowania abonentów w standardzie 802.16.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 19, strony 281 - 284,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Stefański J.: Lokalizowanie terminali ruchomych w sieciach WiMAX// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 19., (2010), s.281-284
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi