Lower Rim Substituted p-tert-Butyl-Calix[4]arene. Part 15. Pb(II)-Ion-Selective Electrodes Based on p-tert-Butyl-calix[4]arene Thioamides. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Lower Rim Substituted p-tert-Butyl-Calix[4]arene. Part 15. Pb(II)-Ion-Selective Electrodes Based on p-tert-Butyl-calix[4]arene Thioamides.

Abstrakt

Tetra podstawione tioamidowe pochodne para-tert-butylokaliks[4]arenu (1-5) zostały zastosowane jako jonofory w membranowych elektrodach jonoselektywnych (EJS) selektywne na kationy Pb(II). Wyznaczono współczynniki selektywności. Czwartorzędowe kaliks[4]aren-tioamidy (1,2) wykazują nadzwyczaj dobrą selektywność na kationy Pb(II) w porównaniu z kaliks[4]aren-amidami. Membrany z tymi ligandami wykazują dużą trwałość, a charakterystyki elektrod są bliskie nachyleniu ''nernstowskiemu'' w szerokim zakresie aktywności (-logc=6-1). Ligandy 3-5, drugorzędowe kaliks[4]aren-tioamidy charakteryzują się mniejszą trwałością. Zostały wyznaczone stałe trwałości kompleksów związków 1,2,3 i 5 z kationami Pb(II) i niektórymi kationami przeszkadzajacymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
ELECTROANALYSIS nr 21, strony 2054 - 2060,
ISSN: 1040-0397
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Bocheńska M., Guziński M., Kulesza J.: Lower Rim Substituted p-tert-Butyl-Calix[4]arene. Part 15. Pb(II)-Ion-Selective Electrodes Based on p-tert-Butyl-calix[4]arene Thioamides.// ELECTROANALYSIS. -Vol. 21, nr. 17-18 (2009), s.2054-2060
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 59 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi