Łukowa kładka dla pieszych podczas próbnego obciążenia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Łukowa kładka dla pieszych podczas próbnego obciążenia

Abstrakt

Praca zawiera wybrane charakterystyki łukowej kładki dla pieszych, w tym opis badań podczas próbnego obciążenia, reprezentatywne wyniki pomiarów i analizy MES. Szczególną uwagę zwrócono na problem dynamiczny. Ten bardzo efektowny od strony estetycznej obiekt, ze względu na przyjęty schemat statyczny oraz niewielki ciężar, tak jak większość lekkich mostów dla pieszych, w łatwy sposób ulega znacznym wzbudzeniom. W wyniku badań stwierdzono, że przypadku wystąpienia zamierzonych, synchronizowanych tzw. ,,aktów wandalizmu" istnieje możliwość doprowadzenia do uszkodzeń i awarii konstrukcji.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska strony 165 - 172,
ISSN: 0209-2646
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Chróścielewski J., Banaś A., Malinowski M., Miśkiewicz M.: Łukowa kładka dla pieszych podczas próbnego obciążenia// Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. -., nr. z. 58 (2011), s.165-172
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi