μ-4,4'-bipyridyl-1:2κ2N:N'-methanol-2κO-tetrakis(tri-tert-butoxy­silane­thiolato)-1κ4O,S; 2κ2S-dizinc(II) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

μ-4,4'-bipyridyl-1:2κ2N:N'-methanol-2κO-tetrakis(tri-tert-butoxy­silane­thiolato)-1κ4O,S; 2κ2S-dizinc(II)

Abstrakt

Tytułowy związek jest dwujądrowym kompleksem, w którym atomy cynku są połączone poprzez mostkujący ligand 4,4'-bipirydyl. Jeden z atomów cynku jest pięcio-koordynowany za pośrednictwem dwóch chelatujących reszt silanotiolanowych oraz 4,4'-bipirydylu. Jako dodatkowy ligand na drugim atomie cynku występuje cząsteczka metanolu.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE nr 64, strony 0 - 0,
ISSN: 1600-5368
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Dołęga A., Kazimierczuk K.: μ-4,4'-bipyridyl-1:2κ2N:N'-methanol-2κO-tetrakis(tri-tert-butoxy­silane­thiolato)-1κ4O,S; 2κ2S-dizinc(II)// ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE. -Vol. 64., nr. pt 5 (2008), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi