Maritime awareness and emergency management real time system using remotely accessible GIS technology - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Maritime awareness and emergency management real time system using remotely accessible GIS technology

Abstrakt

Przedstawiono koncepcję oraz prototyp morskiego GIS do zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym zanieczyszczeń środowiska morskiego. System pozwala na gromadzenie i integrowanie różnych typów danych dotyczących zanieczyszczeń, pozyskiwanych na bieżąco za pomocą wielorakiego rodzaju sensorów, w tym akustycznych (echosondy jednowiązkowe i wielowiązkowe). Zadaniem systemu jest wizualizacja oraz mapowanie zanieczyszczeń, takich jak plamy ropy naftowej czy zalegające na różnych głębokościach skupiska odpadów przemysłowych, a także wieloaspektowe przetwarzanie i analiza tych danych pozwalające na predykcję zachowania się skupiska zanieczyszczenia w najbliższej przyszłości.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Łubniewski Z., Partyka A., Stepnowski A.: Maritime awareness and emergency management real time system using remotely accessible GIS technology// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi