Matching Split Distance for Unrooted Binary Phylogenetic Trees - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Matching Split Distance for Unrooted Binary Phylogenetic Trees

Abstrakt

Rekonstrukcja drzew ewolucji jest jednym z głównych celów w bioinformatyce. Drzewa filogenetyczne reprezentuje historię ewolucji i związki pokrewieństwa między różnymi gatunkami. W pracy proponujemy nową ogólną metodę określania odległości między nieukorzenionymi drzewami filogenetycznymi, szczególnie użyteczną dla dużych zbiorów gatunków. Następnie podajemy szczegółowe własności jednej metryki określonej przy użyciu tej metody (Matching Split Distance).

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
IEEE-ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics strony 1 - 12,
ISSN: 1545-5963
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Bogdanowicz D., Giaro K.: Matching Split Distance for Unrooted Binary Phylogenetic Trees// IEEE-ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics. -, (2011), s.1-12

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi