Materiały i fabrykacja w kontekście paradygmatu cyfrowego w architekturze - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Materiały i fabrykacja w kontekście paradygmatu cyfrowego w architekturze

Abstrakt

Opracowanie dotyczy wpływu jaki na współczesną architekturę ma rozwój nauki o materiałach i technologii CNC. Nowe technologie pozwalają na realizację wielokrzywiznowej geometrii oraz uzyskiwanie unikalnych efektów materiałowych z wykorzystaniem zarówno nowych budulców jakimi są materiały kompozytowe i polimery jak również tradycyjnych materiałów takich jak cegła i kamień.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplono-wilgotnościowe w budownictwie. strony 111 - 119
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Helenowska-Peschke M.: Materiały i fabrykacja w kontekście paradygmatu cyfrowego w architekturze// Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplono-wilgotnościowe w budownictwie./ Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane UTP, 2011, s.111-119
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi