Measurement microsystem for high impedance spectroscopy of anticorrosion coatings - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Measurement microsystem for high impedance spectroscopy of anticorrosion coatings

Abstrakt

W artykule przedstawiono mikrosystem do pomiarów bardzo dużych impedancji ukierunkowany na identyfikację parametrów powłok antykorozyjnych metodą spektroskopii impedancyjnej. Do wyznaczania składowych ortogonalnych sygnałów pomiarowych zastosowano w nim technikę cyfrowego przetwarzania sygnałów. Pozwoliła ona na uzyskanie szerokiego zakresu częstotliwości pomiarowych, zwłaszcza bardzo niskich, od ćHz, przy zachowaniu prostej konstrukcji zapewniającej niską cenę mikrosystemu. Przedstawiono badania dwu- i czteroelementowych dwójników RC modelujących powłoki antykorozyjne. Pozwoliły one na identyfikację elementów składowych dwójników z dokładnością nie gorszą niż 2% dla elementów rezystorowych i 2-4% dla pojemnościowych w zależności od wpływu sieci bocznikującej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Metrology and Measurement Systems nr 9, strony 31 - 44,
ISSN: 0860-8229
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Hoja J., Lentka G., Zielonko R.: Measurement microsystem for high impedance spectroscopy of anticorrosion coatings// Metrology and Measurement Systems. -Vol. 9., nr. 1 (2002), s.31-44
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi