Mechanism of the reaction of Lawesson's reagent with N-alkylhydroxamic acids - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mechanism of the reaction of Lawesson's reagent with N-alkylhydroxamic acids

Abstrakt

Identyfikacja fosforowych produktów powstających w reakcji kwasów hydroksamowych z odczynnikiem Lawessona pozwoliła ustalić mechanizm tytułowej reakcji. Wykorzystano w tym celu spektroskopię 31P NMR. Wzorce labilnych produktów otrzymano na niezależnej drodze syntetycznej lub przeprowadzono je w trwałe pochodne, które wyizolowano z mieszanin reakcyjnych. Produktem przejściowym badanej reakcji okazał się odpowiedni O-ditiofosfonylowany kwas hydroksamowy, który ulega rozpadowi dając metatiofosfonian, siarkę i odpowiedni amid. Jednocześnie reaktywny metaditiofosfonian atakuje grupę karbonylową kwasu hydroksamowego dając odpowiedni kwas tiohydroksamowy. Metatiofosfonian nie ulega typowej dla tego reaktywnego związku polimeryzacji, ale poprzez reakcję z nieprzereagowanym kwasem hydroksamowym uczestniczy w kontrolowanej przemianie do dimeru. W tej reakcji uczestniczy kwas tiofosfonowy.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Przychodzeń W.: Mechanism of the reaction of Lawesson's reagent with N-alkylhydroxamic acids// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi