May dithiophosphoric acid participate in the set process? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

May dithiophosphoric acid participate in the set process?

Abstrakt

Zastosowano otrzymane S-tioacyloditiofosforany jako odczynniki tioacylujące do syntezy kwasów tiohydroksamowych. Dla większości N-alkilohydroksyloamin produktem tej reakcji były żądane kwasy tiohydroksamowe. Natomiast gdy substratem jest hydroksyloamina zawierająca duży objętościowo podstawnik na atomie azotu lub gdy posiada dwa podstawniki na atomie azotu w reakcji tej tworzą się wyłącznie odpowiednie O-tioacylohydroksyloaminy. Produkty te ulegają interesującej reakcji z kwasem ditiofosforowym dając aminę oraz disiarczek acylowo tiofosforylowy. Zaproponowano i dyskutowano trzy możliwe mechanizmy tej reakcji. Pierwszy polegający na tiofilowym ataku anionu ditiofosforanowego na grupę tioacylową protonowanej formy O-tioacylohydroksyloaminy odrzucono ze względu na fakt, że reakcja ta nie zachodzi w ciemności. Drugi polegający na udziale procesu homolizy wiązania N-O okazał się mało prawdopodobny wobec stwierdzonej niewrażliwości O-tioacylohydroksyloamin na światło. Natomiast drastyczne obniżenie wydajności disiarczku po dodaniu substancji wychwytujących wolne rodniki a także znaczący wpływ światła na szybkość reakcji jest niepodważalnym dowodem na występowanie trzeciego mechanizmu opartego na procesie SET.

Cytowania

  • 4

    CrossRef

  • 2

    Web of Science

  • 5

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS nr 177, strony 1851 - 1854,
ISSN: 1042-6507
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Doszczak L., Przychodzeń W., Witt D., Rachoń J.: May dithiophosphoric acid participate in the set process?// PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS. -Vol. 177., (2002), s.1851-1854
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1080/10426500212210
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi