May dithiophosphoric acid participate in the set process? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

May dithiophosphoric acid participate in the set process?

Abstrakt

Zastosowano otrzymane S-tioacyloditiofosforany jako odczynniki tioacylujące do syntezy kwasów tiohydroksamowych. Dla większości N-alkilohydroksyloamin produktem tej reakcji były żądane kwasy tiohydroksamowe. Natomiast gdy substratem jest hydroksyloamina zawierająca duży objętościowo podstawnik na atomie azotu lub gdy posiada dwa podstawniki na atomie azotu w reakcji tej tworzą się wyłącznie odpowiednie O-tioacylohydroksyloaminy. Produkty te ulegają interesującej reakcji z kwasem ditiofosforowym dając aminę oraz disiarczek acylowo tiofosforylowy. Zaproponowano i dyskutowano trzy możliwe mechanizmy tej reakcji. Pierwszy polegający na tiofilowym ataku anionu ditiofosforanowego na grupę tioacylową protonowanej formy O-tioacylohydroksyloaminy odrzucono ze względu na fakt, że reakcja ta nie zachodzi w ciemności. Drugi polegający na udziale procesu homolizy wiązania N-O okazał się mało prawdopodobny wobec stwierdzonej niewrażliwości O-tioacylohydroksyloamin na światło. Natomiast drastyczne obniżenie wydajności disiarczku po dodaniu substancji wychwytujących wolne rodniki a także znaczący wpływ światła na szybkość reakcji jest niepodważalnym dowodem na występowanie trzeciego mechanizmu opartego na procesie SET.

Leszek Doszczak, Witold Przychodzeń, Dariusz Witt, Janusz Rachoń. (2002). May dithiophosphoric acid participate in the set process?, 177, 1851-1854.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS nr 177, strony 1851 - 1854,
ISSN: 1042-6507
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Doszczak L., Przychodzeń W., Witt D., Rachoń J.: May dithiophosphoric acid participate in the set process?// PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS. -Vol. 177., (2002), s.1851-1854

wyświetlono 1 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi