Reaktywność wybranych siarkowych i selenowych pochodnych kwasu fosforowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Reaktywność wybranych siarkowych i selenowych pochodnych kwasu fosforowego

Abstrakt

Kilka lat temu byliśmy w stanie zademonstrować, nowa reakcję redukcji wiązania N-O pod wpływem anionu kwasu tio oraz seleno fosforowego, biegnącą mechanizmem SET. W toku dalszych naszych prac ustaliliśmy, że kwas ditiofosforowy jest donorem zarówno protonu jak i atomu wodoru, natomiast anion kwasu ditiofosforowego jest doskonałym nukleofugiem oraz donorem pojedynczego elektronu. W kolejnym etapie badań stwierdziliśmy, że zarówno kwas ditiofosforowy jak i ditiofosforylodisulfid w reakcji z bromem daje ilościowo odpowiedni bromek sulfenylowy, który w reakcji z merkaptanami daje się przeprowadzić, z bardzo dobrymi wydajnościami, w S-tiofosforylodisulfidy. Otrzymane w ten sposób związki są świetnymi S-elektofilami i w reakcjach z: (a) siarkowymi odczynnikami nuleofilowymi dają niesymetryczne di i trisulfidy; (b) enolami związków karbonylowych prowadzą do otrzymywania α-sulfenylowanych produktów z dobrą wydajnością (c) natomiast z fosforynem trimetylu tworzą produkt reakcji Arbuzova.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
54. Zjazd Naukowy Polskiego Twarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : materiały zjazdowe, Lublin, 18-22 września 2011 strony 72 - 73
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Lach S., Cholewiński G., Demkowicz S., Witt D., Rachoń J.: Reaktywność wybranych siarkowych i selenowych pochodnych kwasu fosforowego// 54. Zjazd Naukowy Polskiego Twarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : materiały zjazdowe, Lublin, 18-22 września 2011/ Warszawa: PTCh, 2011, s.72-73
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 59 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi