Mechanizmy obsługi mobilności węzłów systemu netBaltic wykorzystujące heterogeniczne systemy transmisji bezprzewodowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mechanizmy obsługi mobilności węzłów systemu netBaltic wykorzystujące heterogeniczne systemy transmisji bezprzewodowej

Abstrakt

Wykorzystanie sieci heterogenicznych integrujących różne techniki transmisji niesie za sobą istotne korzyści. Jedną z nich jest możliwość lepszego zaprojektowania sieci bezprzewodowej, ukierunkowanego na zróżnicowane potrzeby potencjalnych odbiorców. Heterogeniczność wprowadza jednakże nowe wymagania dotyczące mechanizmów obsługi mobilności i realizacji przełączania w warstwie sieciowej. W artykule zaprezentowano scenariusze zastosowania systemów heterogenicznych z uwzględnieniem kontekstu komunikacji morskiej. Omówiono etapy realizacji przełączania oraz przedstawiono podstawową klasyfikację metod wyboru łącza. Dodatkowo zaprezentowano wyniki testów laboratoryjnych i testów morskich mechanizmów obsługi mobilności zaprojektowanych na potrzeby realizacji przełączeń w systemie netBaltic. W artykule zaprezentowano scenariusze zastosowania systemów heterogenicznych z uwzględnieniem kontekstu komunikacji morskiej. Omówiono etapy realizacji przełączania oraz przedstawiono podstawową klasyfikację metod wyboru łącza. Dodatkowo zaprezentowano wyniki testów laboratoryjnych i testów morskich mechanizmów obsługi mobilności zaprojektowanych na potrzeby realizacji przełączeń w systemie netBaltic.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 40 - 46,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Hoeft M., Woźniak J.: Mechanizmy obsługi mobilności węzłów systemu netBaltic wykorzystujące heterogeniczne systemy transmisji bezprzewodowej// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 2-3 (2018), s.40-46
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/59.2018.2-3.3
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi