Mechanizmy obsługi mobilności węzłów systemu netBaltic wykorzystujące heterogeniczne systemy transmisji bezprzewodowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mechanizmy obsługi mobilności węzłów systemu netBaltic wykorzystujące heterogeniczne systemy transmisji bezprzewodowej

Abstrakt

Wykorzystanie sieci heterogenicznych integrujących różne techniki transmisji niesie za sobą istotne korzyści. Jedną z nich jest możliwość lepszego zaprojektowania sieci bezprzewodowej, ukierunkowanego na zróżnicowane potrzeby potencjalnych odbiorców. Heterogeniczność wprowadza jednakże nowe wymagania dotyczące mechanizmów obsługi mobilności i realizacji przełączania w warstwie sieciowej. W artykule zaprezentowano scenariusze zastosowania systemów heterogenicznych z uwzględnieniem kontekstu komunikacji morskiej. Omówiono etapy realizacji przełączania oraz przedstawiono podstawową klasyfikację metod wyboru łącza. Dodatkowo zaprezentowano wyniki testów laboratoryjnych i testów morskich mechanizmów obsługi mobilności zaprojektowanych na potrzeby realizacji przełączeń w systemie netBaltic. W artykule zaprezentowano scenariusze zastosowania systemów heterogenicznych z uwzględnieniem kontekstu komunikacji morskiej. Omówiono etapy realizacji przełączania oraz przedstawiono podstawową klasyfikację metod wyboru łącza. Dodatkowo zaprezentowano wyniki testów laboratoryjnych i testów morskich mechanizmów obsługi mobilności zaprojektowanych na potrzeby realizacji przełączeń w systemie netBaltic.

Cytowania

0
CrossRef
0
Web of Science
0
Scopus

Michał Hoeft, Józef Woźniak. (2018). Mechanizmy obsługi mobilności węzłów systemu netBaltic wykorzystujące heterogeniczne systemy transmisji bezprzewodowej, (2-3), 40-46. https://doi.org/10.15199/59.2018.2-3.3

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Hoeft M., Woźniak J.: Mechanizmy obsługi mobilności węzłów systemu netBaltic wykorzystujące heterogeniczne systemy transmisji bezprzewodowej// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 2-3 (2018), s.40-46

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi