Medyczne serwisy internetowe w promocji wysokiego zaufania. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Medyczne serwisy internetowe w promocji wysokiego zaufania.

Abstrakt

W artykule poddano dyskusji problematykę internetowej reklamy leków w aspekcie kosztów, efektywności, postrzegania i akceptacji przekazu reklamowego. Porównując wydajność kampanii reklamowych zamawianych w portach medycznych z promocją leków prowadzoną we własnym serwisie tematycznym. Na przykładzie praktycznego wdrożenia serwisu dla lekarzy wykazano korzyści marketingowe wynikające z prowadzenia własnych stron tematycznych na potrzeby reklamy leków.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Electronic Commerce. Badania i rozwój. strony 157 - 162
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Suchodolski W., Adamczyk A., Adamczyk J.: Medyczne serwisy internetowe w promocji wysokiego zaufania.// Electronic Commerce. Badania i rozwój. / ed. A. Tubielewicz. Gdańsk : Wydz. Zarz. i Ekon. P. Gdań., Electronic Marketing, P. Gdań. Międzywydz. Koło E-Commerce, 2003, s.157-162
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi