Metaliczne nanostruktury i nanostopy na bazie Au i Ag - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metaliczne nanostruktury i nanostopy na bazie Au i Ag

Abstrakt

W niniejszej rozprawie doktorskiej opisano kontrolowane otrzymywanie metalicznych nanostruktur ze złota i srebra, o pożądanych właściwościach optycznych, w wyniku odwilżania termicznego ultracienkich warstw metalicznych. Pokazano w niej wpływ poszczególnych parametrów wytwarzania na końcowo uzyskiwane właściwości nanostruktur plazmonicznych. Dodatkowo, zaprezentowano skuteczność stosowanej preparatyki w otrzymywaniu jednorodnych nanostruktur stopowych, których właściwości optyczne, w konsekwencji kontroli nad zachodzącymi efektami synergistycznymi, były modulowane w zakresie 100 nm wewnątrz widma światła widzialnego. Co więcej, zaprezentowano również potencjalne zastosowanie otrzymywanych w ten sposób nanostruktur jako czujników w środowiskach ciekłych, demonstrując tym samym ich stabilność. Dodatkowo, zaimplementowano techniki z obszaru technologii informatycznej: symulacje metodą różnic skończonych w dziedzinie czasu do wyznaczenia rozkładu pól elektromagnetycznych w płaszczyźnie wytworzonych nanostruktur; oraz uczenia maszynowego celem predykcji wymaganych parametrów syntezy nanostruktur o żądanych właściwościach optycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 3 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Author(s))

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2023
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi