Methodology for developing Web-Based applications from reusable components using open source tools - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Methodology for developing Web-Based applications from reusable components using open source tools

Abstrakt

Globalna sieć stwarza nowe mozliwości dla projektantów IT. Pozwala na budowanie aplikacji z wielu części zwanych komponentami i rozproszonych w różnych miejscach sieci. metodologia wskazuje jak zbudować wszystkie elementy systemu: warstwę logiki biznesowej, dostępu do danych oraz prezentacji z gruboziarnistych komponentów. Takie mozliwości daje język Java i powiązane z nim technologie open-source: EJB do tworzenia komponentów biznesowych oraz java Portlets do tworzenia komponentów wizualnych. Podejście pokazuje jak zarzadzać relacjami pomiędzy komponentami i ich wersjami. Opisuje sposoby zapewniania niezawodnej i szybkiej komunikacji między nimi. Autorzy przedstawiają platformy do automatyzacji procesu budowania i testowania aplikacji. Wyjaśniaja jak podejście komponentowe może przyczynić się do zwiększenia wydajnosci pracy zespołu programistów.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 18, strony 211 - 216,
ISSN: 1732-1166
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Krawczyk H., Rek A.: Methodology for developing Web-Based applications from reusable components using open source tools// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 18., nr. Nr 8 (2010), s.211-216
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi