Metoda oceny wiarygodności pomiarów wpływających na jakość diagnostyki cieplno-przepływowej w energetyce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metoda oceny wiarygodności pomiarów wpływających na jakość diagnostyki cieplno-przepływowej w energetyce

Abstrakt

W rozprawie doktorskiej podjęto problem uwiarygodnienia pomiarów wpływających na jakość diagnostyki cieplno-przepływowej w energetyce. W pracy wykazano potrzebę rzetelnej informacji pozyskanej po przez pomiar parametrów, która jest niezbędna dla przeprowadzenia diagnozy badanego systemu. Jednocześnie zwrócono uwagę na zmienny charakter pracy systemów energetycznych, która wpływa na niestabilność pozyskanych danych, co prowadzi do zwiększenia niepewności pomiarowych badanych parametrów i może stać się źródłem potencjalnych błędów w ocenie systemu. W celu określenia rzetelności informacji pozyskanej z pomiarów cieplno-przepływowych zaproponowano metodę oceny wiarygodności wielkości parametrów mierzonych systemu przemian energetycznych elektrowni kondensacyjnej. W przedstawionej metodzie zastosowano rozmyty system wnioskujący, który stworzono w oparciu o klasyczne, statystyczne podejście do oceny jakości pomiaru. Poza algorytmami logiki rozmytej (ang. fuzzy logic) wykorzystano również algorytm k-średnich (ang. C-means), w celu zapewnienia uniwersalności zaproponowanego rozwiązani. Zastosowano także algorytm A priori aby wskazać zależności między parametrami badanego systemu, co pozwoliło na pełną ocenę rzetelności danych pomiarowych. W rozprawie doktorskiej wykazano, że zaproponowana metoda pozwala na efektywną, obiektywną oraz rzetelną ocenę danych pomiarowych badanego systemu. Wykazano również uniwersalność metody, która odpowiednio dostrojona może zostać wykorzystana do oceny wiarygodności pomiarów pozyskanych nie tylko z bloków energetycznych, ale także innych obiektów przemysłowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 5 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Author(s))

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2022
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi