Metoda porównawczej oceny dźwignic w sieci dystrybucji. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metoda porównawczej oceny dźwignic w sieci dystrybucji.

Abstrakt

Przedstawiono podział logistyki na sfery kompetencyjne SL, HL. Sklasyfikowano podstawowe grupy utb w dystrybucji. Omówiono wpływ rozwiązań technicznych na efektywność organizacji logistycznej. Przedstawiono konstrukcję mierników jakości dźwignic.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
SYSTEMS. JOURNAL OF TRANSDISCIPLINARY SYSTEMS SCIENCE strony 241 - 248,
ISSN: 1427-275X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kościelny R.: Metoda porównawczej oceny dźwignic w sieci dystrybucji. // SYSTEMS. JOURNAL OF TRANSDISCIPLINARY SYSTEMS SCIENCE. -., nr. 8 spec. (2003), s.241-248
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi