Metoda wyboru tętniczej funkcji wejścia w badaniach mózgu techniką DSC-MRI - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metoda wyboru tętniczej funkcji wejścia w badaniach mózgu techniką DSC-MRI

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej nr R. 59, strony 349 - 361,
ISSN: 1234-5865
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Lipiński S., Kalicka R.: Metoda wyboru tętniczej funkcji wejścia w badaniach mózgu techniką DSC-MRI// Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. -Vol. R. 59., nr. nr 2(658) (2010), s.349-361
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi