Metoda wyznaczania stałej czasowej termopary na podstawie pomiaru szybkozmiennej temperatury spalin wylotowych silnika o ZS - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metoda wyznaczania stałej czasowej termopary na podstawie pomiaru szybkozmiennej temperatury spalin wylotowych silnika o ZS

Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawiono problematykę wyznaczania stałej czasowej termopary. Wskazano na wagę właściwości dynamicznych termopar podczas eksperymentów. Przedstawiono stanowisko laboratoryjne, na którym przeprowadzono badania, mające na celu wyznaczenie stałych czasowych dwóch rodzajów termopar. Zaprezentowano trzy metody obliczania tego parametru. Określono wartość stałej czasowej, wyznaczonej metodą symulacji numerycznej wymiany ciepła między spoiną termopary a spalinami ją otaczającymi, przy założeniu wolnozmienności procesu, czyli przejścia z jednego stanu ustalonego do drugiego. W kolejnym kroku obliczono ten parametr również dla takiego przejścia, jednak dokonano tego na podstawie rzeczywistej szybkozmiennej temperatury spalin, zarejestrowanej podczas badania na stanowisku laboratoryjnym. Jako trzecią metodę przedstawiono określanie wartości stałej czasowej dla warunków chwilowych, dla szybkozmiennej temperatury rejestrowanej podczas eksperymentu, dla przebiegu pseudookresowego w obrębie trwania jednego cyklu roboczego silnika. Dokonano porówna-nia i oceny uzyskanych wyników obliczeń, a co za tym idzie, użyteczności metody wyzna-czania stałej czasowej termopar.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Scientific Journal of Gdynia Maritime University wydanie 108, strony 115 - 133,
ISSN: 2657-5841
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Puzdrowska P.: Metoda wyznaczania stałej czasowej termopary na podstawie pomiaru szybkozmiennej temperatury spalin wylotowych silnika o ZS// Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. -., iss. 108 (2018), s.115-133
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.26408/108.10
Bibliografia: test
 1. Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 108, December 2018 otwiera się w nowej karcie
 2. Brown, C., Kee R.J., Irwin, G.W., McLoone, S.F., Hung, P.C., 2008, Identification Applied to Dual Sensor Transient Temperature Measurement, UKACC Int. Control Conference, Manchester.
 3. Jamróz, P., Nabielec, J., 2007, Modele matematyczne czujników do pomiaru zmiennej temperatury gazu przy okresowo zmiennej prędkości, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 9 Bis, Warszawa, s. 232- 235.
 4. Jaremkiewicz, M., 2011, Odwrotne zagadnienia wymiany ciepła, występujące w pomiarach nieustalonej temperatury płynów, rozprawa doktorska, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 5. Jaremkiewicz, M., Taler, J., 2016, Inverse Determination of Transient Fluid Temperature in Pipelines, Journal of Power Technologies, vol. 96, no. 6, s. 385-389. otwiera się w nowej karcie
 6. Jatana, G.S., Magee, M., Fain, D., Naik, S.V., Shaver, G.M., Lucht, R.P., 2015, Simultaneous High- Speed Gas Property Measurements at the Exhaust Gas Recirculation Cooler Exit and at the Turbocharger Inlet of a Multi-Cylinder Diesel Engine Using Diode-Laser-Absorption Spectroscopy, Applied Optics, vol. 54, no. 5, Washington, s. 1220-1231. otwiera się w nowej karcie
 7. Korczewski, Z., 2015, Exhaust Gas Temperature Measurements in Diagnostics of Turbocharged Marine Internal Combustion Engines. Part I. Standard Measurements, Polish Maritime Research, nr 22/1(85), Gdańsk, s. 47-54. otwiera się w nowej karcie
 8. Korczewski, Z., 2016, Exhaust Gas Temperature Measurements in Diagnostics of Turbocharged Marine Internal Combustion Engines. Part II. Dynamic Measurements, Polish Maritime Research, nr 23/1(89), Gdańsk, s. 68-76. otwiera się w nowej karcie
 9. Korczewski, Z., 2017, Diagnostyka eksploatacyjna okrętowych silników spalinowych -tłokowych i turbinowych. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 10. Korczewski, Z., 2018, The Method of Energy-Efficiency Investigations of the Newly Produced Marine Fuels Through the Application of a Diesel Engine, Materiały Konferencji MAPE, Explo-Ship, Zawiercie. otwiera się w nowej karcie
 11. Korczewski, Z., Puzdrowska, P., 2015, Analytical Method of Determining Dynamic Properties of Thermocouples Used in Measurements of Quick -Changing Temperatures of Exhaust Gases in Marine Diesel Engines, Combustion Engines, vol. 162, no. 3, Poznań, s. 300-306. otwiera się w nowej karcie
 12. Korczewski, Z., Zacharewicz, M., 2007, Diagnostyka symulacyjna układu turbodoładowania okrętowego tłokowego silnika spalinowego, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 2(169).
 13. Korzeń, A., Taler, D., 2015, Modeling of Transient Response of a Plate Fin and Tube Heat Exchanger, International Journal of Thermal Sciences, vol. 92, New York, s. 188-198. otwiera się w nowej karcie
 14. Li, Y., Zhang, Z., Hao, X., 2018, Blind System Identification of Two-Thermocouple Sensor Based on Cross-Relation Method, Review of Scientific Instruments, vol. 89, 034901, College Park. otwiera się w nowej karcie
 15. Marszałkowski, K., Puzdrowska, P., 2015, A Laboratory Stand for the Analysis of Dynamic Properties of Thermocouples, Journal of Polish CIMEEAC, nr 10/1, Gdańsk, s. 111-120. otwiera się w nowej karcie
 16. Olczyk, A., 2007, Koncepcja pomiaru szybkozmiennej temperatury gazu z uwzględnieniem dynamicznej składowej temperatury, Kongres Metrologii "Metrologia -narzędzie poznania i droga rozwoju", Kraków, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 53 Bis/9, s. 576-579.
 17. Pawlak, W., 1995, Usuwanie inercyjności pomiarowej z zapisu temperatury gazów wylotowych silnika odrzutowego w celu określenia niskocyklowego zmęczenia jego części gorącej, Informator Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, nr 392/95, III Krajowa Konferencja, Szczyrk. Pollock, D., 1991, Thermocouples, Routledge, New York.
 18. Puzdrowska, P., 2016, Determining the Time Constant Using Two Methods and Defining the Thermocouple Response to Sine Excitation of Gas Temperature, Journal of Polish CIMEEAC, nr 11/1, Gdańsk, s. 157-167.
 19. Urbanek, P., Kucharski, J., Olczyk, A., 2007, Algorytm identyfikacji własności dynamicznych czujników temperatury metodą korekcji dwutorowej, Automatyka, Wydawnictwo AGH, Kraków.
 20. Wawszczak, A., Gębarowski, T., 2013, Właściwości dynamiczne czujników temperatury. Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego, Politechnika Łódzka, Instytut Elektroenergetyki, Łódź.
 21. Wiśniewski, S., 1983, Pomiary temperatury w badaniach silników i urządzeń cieplnych, WNT, Warszawa. www.termo-precyzja.com.pl (dostęp: 10.04.2017).
 22. Zacharewicz, M., 2009, Metoda diagnozowania przestrzeni roboczych silnika okrętowego na podstawie parametrów procesów gazodynamicznych w kanale zasilającym turbosprężarkę, rozprawa doktorska, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Gdynia.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 147 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi