Metody alokacji pędników w układach dynamicznego pozycjonowania statkiem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody alokacji pędników w układach dynamicznego pozycjonowania statkiem

Abstrakt

Układy kontroli alokacji pędników stanowią ważną część systemów dynamicznego pozycjonowania DP (ang. Dynamic Positioning)na statku. Określają one sygnały sterujące nastawami pędników, na podstawie uogólnionego wektora sił wzdłużnej, poprzecznej i momentu skręcającego, uzyskiwanych z prawa sterowania. W artykule przedstawiono wybrane algorytmy kontroli alokacji pędników, optymalizujące prace tych urządzeń oraz omówiono wpływ zastosowanych metod na jakość regulacji w układzie dynamicznego pozycjonowania statkiem. W badaniach symulacyjnych porównano metody kontroli alokacji uwzgledniające nasycenie urządzeń wykonawczych: bezpośredniej alokacji, metodę uogólnionych rozwiązań odwrotnych oraz kaskadowa uogólnionych rozwiązań odwrotnych. Przyjęty do badan model matematyczny statku DP uwzględnia model zakłóceń od fali oraz model matematyczny pędników. W celu oceny algorytmów kontroli alokacji badania symulacyjne zostały zrealizowane w układzie DP z regulatorem backstepping i nieliniowym obserwatorem pasywnym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XVIII Krajowa Konferencja Automatyki 2014 strony 1 - 10
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Witkowska A.: Metody alokacji pędników w układach dynamicznego pozycjonowania statkiem// XVIII Krajowa Konferencja Automatyki 2014/ : , 2014, s.1-10
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 80 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi