METODY DOSKONALENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWGO ISO14001 W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

METODY DOSKONALENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWGO ISO14001 W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH

Abstrakt

Opracowanie ma na celu przedstawienie problematyki doskonalenia zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W opracowaniu przedstawiono główne wymagania w obszarze doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami ISO14001. Zaprezentowano wybrane metody oraz mechanizmy doskonalenia systemów zarządzania środowiskowego ISO14001 stosowane w praktyce. Dokonano prezentacji autorskiej metody doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego z wykorzystaniem środowiskowego potencjału wybranych narzędzi koncepcji Lean Manufacturing.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji strony 419 - 430
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Chmielarz A.: METODY DOSKONALENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWGO ISO14001 W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH// Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji/ ed. pod red. R. Knosali Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013, s.419-430
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi