Metody redukcji zakłóceń w układach mikroelektronicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody redukcji zakłóceń w układach mikroelektronicznych

Abstrakt

W pracy zaprezentowano zagadnienia dotyczące redukcji zakłóceń w układach scalonych wykonywanych w technologii CMOS i BiCMOS. Przedstawiono mechanizmy generacji zakłóceń, ich propagacji i oddziaływania na komponenty składowe systemów mikroelektronicznych wykonywanych w formie jednego układu scalonego. Zwrócono uwagę, że głównymi dragami rozprzestrzeniania się zakłóceń w strukturze układu scalonego są globalne sieci zasilające oraz półprzewodnikowe podłoże układu scalonego. Mając to na uwadze zaprezentowano i omówiono szereg metod redukcji zakłóceń pozwalających na zmniejszenie poziomu zakłóceń w sieciach zasilających i podłożu. Ponadto omówiono metody zmniejszające wrażliwości komponentów systemu na zakłócenia przedostające się od źródeł zasilających i wynikające z pasożytniczych sprzężeń z podłożem układu scalonego. Przedstawiono szczegółowe metody projektowania wzmacniaczy operacyjnych o zwiększonej odporności na oddziaływanie zakłóceń pochodzących ze źródeł zasilania. Podano sposób projektowania wzmacniaczy transkonduktancyjnych o poszerzonym pasmie silnego tłumienia zakłóceń współbieżnych przedostających się od podłoża układu scalonego. Zaproponowano struktury regulatorów o małym spadku napięcia, które mogą być całkowicie zintegrowane z systemem mikroelektronicznym umożliwiając filtrację zakłóceń. Podano procedurę projektowania i optymalizacji regulatorów. Omówiono również metody analizy zakłóceń i sposoby modelowania dostosowane do procedur optymalizacyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Blakiewicz G.: Metody redukcji zakłóceń w układach mikroelektronicznych. Politechnika Gdańska: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013.113 s. ISBN 978-83-7348-478-8
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi