Metodyka tworzenia dynamicznych map hałasu w środowisku aglomeracji miejskiej z zastosowaniem gridu superkomputerowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metodyka tworzenia dynamicznych map hałasu w środowisku aglomeracji miejskiej z zastosowaniem gridu superkomputerowego

Abstrakt

W rozprawie przedstawiono i zweryfikowano opracowaną przez autora metodę sporządzania aktualizowanych dynamicznie map hałasu. Oryginalnym podejściem jest zastosowanie potencjału gridu superkomputerowego jako środowiska do przeprowadzania obliczeń numerycznych w procesie modelowania źródeł i propagacji dźwięku. Dzięki temu możliwe stało się przeliczanie mapy hałasu obszaru wielkości dużego miasta w krótkich odstępach czasu. Autor przygotował implementację algorytmów do sporządzania map hałasu w formie usługi obliczeniowej w infrastrukturze gridowej. Ocenę uzyskanych rezultatów przeprowadzono dwiema metodami, tzn. poprzez porównanie z wynikami modelowania hałasu uzyskiwanymi za pomocą powszechnie stosowanego do obliczeń oprogramowania komercyjnego oraz poprzez zestawienie z wynikami rzeczywistych pomiarów akustycznych przeprowadzonych przez autora w wybranych punkach modelowanego obszaru. Opracowana metodyka sporządzania map dynamicznych ma zastosowania w zakresie opracowywania nowych sposobów analizy hałasu środowiskowego i jego oddziaływania na słuch.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi