Mikrofirmy w systemach franchisingowych: uwarunkowania rozwoju - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mikrofirmy w systemach franchisingowych: uwarunkowania rozwoju

Abstrakt

Artykuł omawia determinanty rozwoju mikrofirm w ramach systemów franchisingowych działających w Polsce. Rozważania prowadzone są na trzech głównych płaszczyznach: makroekonomicznej, mirkoekonomicznej i ogólnospołecznej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekonomiczne Problemy Usług strony 301 - 307,
ISSN: 1640-6818
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Zięba K.: Mikrofirmy w systemach franchisingowych: uwarunkowania rozwoju// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług. -., (2006), s.301-307
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi