Mikrostruktura i właściwości tribologiczne laserowo przetopionego stopu AlSi13MgCuNi w warunkach kriogenicznych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mikrostruktura i właściwości tribologiczne laserowo przetopionego stopu AlSi13MgCuNi w warunkach kriogenicznych.

Abstrakt

Przedstawiono mikrostrukturę stopu AlSi13MgCuNi po obróbce laserowej w warunkach kriogenicznych. Podano wyniki badań tribologicznych za pomocą tribometru TPZ-1 w skojarzeniu ciernym z żeliwem szarym gatunku 300. Porównano opory tarcia oraz zużycie stopu w zależności od parametrów obróbki laserowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM strony 141 - 146,
ISSN: 1731-223X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Serbiński W., Łubiński J., Druet K.: Mikrostruktura i właściwości tribologiczne laserowo przetopionego stopu AlSi13MgCuNi w warunkach kriogenicznych. // Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM. -., nr. 1(1) (2003), s.141-146
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi