Mixed electronic-ionic conductivity in transition metal oxide glasses con-taining alkaline ions - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mixed electronic-ionic conductivity in transition metal oxide glasses con-taining alkaline ions

Abstrakt

Opisano właściwości elektryczne szkieł z tlenkami metali przejściowych zawierających jony metali alkalicznych. Szczególną uwagę zwrócono na typowe zmiany przewodnictwa występujące przy domieszkowaniu tego typu szkieł jonami metali alkalicznych. Porównano przewodnictwo elektryczne szkieł fosforanowo-żelazowych zawierających jony sodu z przewodnictwem szkieł bizmutowo-miedziowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS nr 307-310, strony 1055 - 1059,
ISSN: 0022-3093
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Murawski L., Barczyński R.: Mixed electronic-ionic conductivity in transition metal oxide glasses con-taining alkaline ions // JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS. -Vol. 307-310., (2002), s.1055-1059
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi