Młode Miasto Gdańsk (1380-1455) i jego patrymonium - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Młode Miasto Gdańsk (1380-1455) i jego patrymonium

Abstrakt

W monografii ustalono m.in.: 1) położenie strefy osadniczej Młodego Miasta i zasięg jego patrymonium, 2) liczbę i (w miarę możliwości) lokalizację obiektów sakralnych w tym ośrodku, 3) zmiany w statusie parafialnym kościoła św Bartłomieja, 4) przemiany demograficzne ośrodka młodomiejskiego, 5) związki elity politycznej Młodego Miasta z Głównym Miastem oraz ich kontakty z Zakonem, 6) rolę portu Młodego Miasta jako ośrodka pomocniczego wobec portu na Motławie, 7) fakt przynajmniej częściowego zniszczenia Młodego Miasta przez husytów w 1433 r. Poszerzono także wiedzę na temat: 1) ustroju i składu władz Młodego Miasta, 2) rozwoju rzemiosła i rynku renty w Młodym Mieście, 3) przyczyn zniszczenia Młodego Miasta oraz przebiegu tego procesu, 4) losów dawnych mieszkańców zburzonego ośrodka.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Samól P.: Młode Miasto Gdańsk (1380-1455) i jego patrymonium. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2018.422 s. ISBN 978-83-7865-752-1
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 106 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi