Model COST231-Haty w warunkach pracy radiowego systemu dostępowego w mieście. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model COST231-Haty w warunkach pracy radiowego systemu dostępowego w mieście.

Abstrakt

Przeanalizowano zagadnienie przydatności modelu COST231-Haty do obliczania tłumienia propagacyjnego w radiowym systemie dostępowym, pracującym w środowisku miejskim. Przedstawiono propozycję zmiany tego modelu poprzez wprowadzenie dodatkowych współczynników funkcyjnych, zależnych od parametrów technicznych łącza radiowego. Zaproponowano także inne ujęcie sposobu uwzględniania wysokości zawieszenia anten. Proponowane współczynniki funkcyjne zostały opracowane przy użyciu analizy regresji błędu pomiędzy wynikami pomiarów tłumienia propagacyjnego przeprowadzonych w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych i wartościami tego tłumienia obliczonymi przy użyciu modeluCOST231-Haty.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
KKRRiT. Krajowa Konferencja Radiokomunikacji Radiofonii i Telewizji. strony 259 - 262
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Katulski R., Kiedrowski A.: Model COST231-Haty w warunkach pracy radiowego systemu dostępowego w mieście. // KKRRiT. Krajowa Konferencja Radiokomunikacji Radiofonii i Telewizji./ Wrocław: KKRRiT, 2003, s.259-262
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi