Model hydrodynamiczny cyrkulacji w instalacjach c.w.u. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Model hydrodynamiczny cyrkulacji w instalacjach c.w.u.

Abstrakt

W referacie opisano formalnie poprawny, kompletny model matematyczny cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. Przedstawiono oznaczony układ równań dla przykładowej, niewielkiej lecz dostatecznie dużej i kompletnie wyposażonej instalacji. Policzono i zbilansowano liczbę równań i niewiadomych. Wskazano preferowane metody rozwiązywania takiego układu równań. Jest to materiał oryginalny (opracowany przez autorów od początku do końca), do wykorzystania przez potencjalnie zainteresowanych autorów tego typu programów.Referat obejmuje dwa wątki, które można w skrócie nazwać: teoretyczno - obliczeniowym i praktyczno - inżynierskim. Każdy zajmuje prawie dokładnie połowę objętości referatu.Pierwszym spośród tych wątków jest scharakteryzowany powyżej, kompletny opis podstaw modelu komputerowego opisującego cyrkulację ciepłej wody (zadanie typu analizy) poszerzony o algorytm rozwiązywania całego zadania projektowego.Drugi z wymienionych wątków referatu, to podstawy projektowania oraz cechy charakterystyczne (zalety, wady) pewnych, najbardziej znanych, tradycyjnych i nowszych rozwiązań w zakresie przedmiotowej cyrkulacji. Opisano i porównano najbardziej rozpowszechnione schematy regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej oraz zasady i możliwości współpracy poszczególnych elementów tej regulacji.W referacie skupiono uwagę na stosunkowo rozległych instalacjach, w dużych budynkach, z co najmniej kilkoma pionami. Takimi są najczęściej np. instalacje w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Orłowski R., Orłowska-Szostak M.: Model hydrodynamiczny cyrkulacji w instalacjach c.w.u. // W IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna : Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne : projektowanie, wykonanie, eksploatacja = IV Conference of Science and Technology : Water Supply and Sewage Systems Inside Buildings : design, construction and operation, Warszawa- Dębe, 12-13.05.2011/ ed. Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechnika Warszawska : Wydaw. Seidel-Przywecki, 2011, s.189-206
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi