Modeling of chromatographic lipophilicity of food synthetic dyes estimated on different columns - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modeling of chromatographic lipophilicity of food synthetic dyes estimated on different columns

Abstrakt

Badano parametry retencyjne wybranych syntetycznych barwników żywności z wykorzystaniem techniki RP-HPLC z wykorzystaniem kolumn z chemicznie modyfikowanym wypełnieniem typu C-8, C-16, C-18 oraz CN.Uzyskane wyniki mogą być podstawą do stwierdzenia, że badane związki charakteryzują się podobnymi parametrami retencyjnymi w stosunku do kolumn z fazą stacjonarną typu C-8, C-16 oraz C-18.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE nr 33, strony 2219 - 2229,
ISSN: 1615-9306
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sarbu C., Casoni D., Kot-Wasik A., Wasik A., Namieśnik J.: Modeling of chromatographic lipophilicity of food synthetic dyes estimated on different columns// JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE. -Vol. 33, (2010), s.2219-2229
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi