Modelowanie 3d uzwojenia maszyny elektrycznej z wykorzystaniem obwodowego modelu mechanicznego cewki giętkiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie 3d uzwojenia maszyny elektrycznej z wykorzystaniem obwodowego modelu mechanicznego cewki giętkiej

Abstrakt

W pracy przedstawiono założenia i sposób wyprowadzenia równań różniczkowych modelu mechanicznego cewki giętkiej. Do analizy przyjęto uzwojenie dwuwarstwowe prądnicy synchronicznej. Opracowany mechaniczny model obwodowy cewki tego uzwojenia można scharakteryzować jako model rurkowy o regulowanej grubości. Pozwala on na uwzględnienie sztywności podłużnej i poprzecznej przy mniejszej liczbie równań różniczkowych modelu. Model ten składa się z elementów zachowawczych i dyssypatywnych. Elementy zachowawcze to skupione masy i sprężyny natomiast dyssypatywne to tłumiki. Jest to model o dużej liczbie mechanicznych stopni swobody, co pozwala na analizę lokalnych odkształceń cewki na skutek zadanych naprężeń powierzchniowych. Wyznaczono odkształcenia cewek w całym uzwojeniu przy zastosowaniu wirtualnych naprężeń wewnętrznych pomiędzy powierzchniami przenikających się cewek. Do budowy modelu matematycznego zastosowano metodę energetyczną Lagrange'a. Na podstawie uzyskanej topologii cewek i całego uzwojenia dokonano obliczeń cieplnych z wykorzystaniem programu polowego ze szczególną analizą rozpływu ciepła w obszarze połączeń czołowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
SME 2006 : XLII International Symposium on Electrical Machines, Cracow, Poland, July 2-6, 2006 : conference proceedings strony 135 - 138
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Dobrowolski P., Wilk A.: Modelowanie 3d uzwojenia maszyny elektrycznej z wykorzystaniem obwodowego modelu mechanicznego cewki giętkiej// SME 2006 : XLII International Symposium on Electrical Machines, Cracow, Poland, July 2-6, 2006 : conference proceedings/ ed. ed. Witold Rams ; The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Poland Section ; AGH University of Science and Technology. Department of Electrical Machines ; Cracow University of Technology. Institute of Electromechanical Energy Conversion. Kraków: Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics Press, 2006, s.135-138
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi