Modelowanie hydraulicznych skutków katastrofy zapory wodnej. Modeling of dam-break water flow - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie hydraulicznych skutków katastrofy zapory wodnej. Modeling of dam-break water flow

Abstrakt

Przedstawiono numeryczne rozwiązanie równań przepływu wody płytkiej wywołanego katastrofą zapory wodnej. Przestrzenną dyskretyzację równań wykonano metodą objętości skończonych. Metodę zastosowano do prognostycznych obliczeń propagacji fali wezbraniowej wywołanej katastrofą zapory wodnej w dolinie rzeki Toce. Wyniki obliczeń porównano z dostępnymi (obcymi) pomiarami wykonanymi na fizycznym modelu doliny. Uzyskano zadowalającą zgodność wyników. Dodatkowo przeprowadzono numeryczną symulację przepływu na terenach zalewowych, rozwiązując model dwuwymiarowej fali dyfuzyjnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Konferencje nr 437, strony 321 - 331,
ISSN: 1232-3071
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Szydłowski M.: Modelowanie hydraulicznych skutków katastrofy zapory wodnej. Modeling of dam-break water flow// Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Konferencje. -Vol. 437., nr. 35 (2002), s.321-331
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 82 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi