Matematyczne modelowanie hydraulicznych skutków awarii zapór wodnych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Matematyczne modelowanie hydraulicznych skutków awarii zapór wodnych.

Abstrakt

W pracy opisano metody obliczeniowe umożliwiające prognozowanie zapoczątkowanego procesu tworzenia się wyrwy w korpusie zapory ziemnej. Jak wykazano, zadowalające wyniki prognozy hydrogramu wpływu przez wyrwę zaporze ziemnej uzyskuje się, stosując bezwymiarowe rozwiązanie Singha i Quiroga dla czasu tworzenia się wyrwy w połączeniu z rozwiązaniem jednowymiarowych równań nieustalonego przepływu w zbiorniku. Dobre efekty otrzymano stosując do opisu przepływy wody w dolinie i zbiorniku po przerwaniu zapory dwuwymiarowe równania płytkiej wody. Uwzględnienie nieciągłości w numerycznych rozwiązaniach równań modelu było możliwe dzięki zastosowaniu metody objętości skończonych, w której bilansowe strumienie masy i pędu wody szacowano na podstawie rozwiązania zagadnienia Riemanna. W opracowaniu przedstawiono między innymi wyniki symulacji przebiegu i oceny skutków przepływu wody wywołanego ewentualnym zniszczeniem eksploatowanej w Polsce zapory zbiornika Jeziorsko na rzece Warcie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Burzyński K., Kubrak J., Szydłowski M.: Matematyczne modelowanie hydraulicznych skutków awarii zapór wodnych.. Warszawa: Kom. Gosp. Wod. PAN, 2003.173 s.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi