Modelowanie hydrogeochemiczne w badaniach krążenia wód podziemnych na przykładzie salaru Atacama, północne Chile - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie hydrogeochemiczne w badaniach krążenia wód podziemnych na przykładzie salaru Atacama, północne Chile

Abstrakt

Strefa kontaktu wód słodkich ze słonymi najlepiej rozpoznana została na wybrzeżach morskich, lecz występuje także w nieckach endoreicznych w suchych klimatach, których centralną część wypełniają salary. W pracy zaprezentowano wyniki modelowania hydrogeochemicznego takiej strefy w jednym z salarów w północnym Chile.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego strony 143 - 146,
ISSN: 0867-6143
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Pruszkowska-Caceres M.: Modelowanie hydrogeochemiczne w badaniach krążenia wód podziemnych na przykładzie salaru Atacama, północne Chile// Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. -., nr. nr 442 (2010), s.143-146
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi