Modelowanie internetowych aplikacji rozproszonych w zastosowaniach ekonomicznych i biznesowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie internetowych aplikacji rozproszonych w zastosowaniach ekonomicznych i biznesowych

Abstrakt

Przestawiono problematykę rozproszonych aplikacji internetowych w zastosowaniach biznesowych. Zaprezentowano podejścia do modelowania oprogramowania dla rozwiązań komercyjnych. Scharakteryzowano podstawowe języki służące do modelowania oraz pokazano schematy operacyjne. W zakresie rozwiązań praktycznych pokazano modularną strukturę systemu zarządzającego ze zwróceniem uwagi na jego skalowalność oraz modyfikowalność. Omówiono etapy rozwoju firmy oraz podkreślono kluczową rolę dynamicznych systemów informatycznych we wspieraniu tego rozwoju. W podsumowaniu zaprezentowano potencjalne kierunki rozwoju dziedziny z naciskiem na konieczność zapewnienia kompatybilności stopnia rozwoju systemów informatycznych ze etapem rozwoju biznesowego firmy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zastosowanie systemów informatycznych we współczesnej gospodarce, InfoGlobMar 2010 strony 71 - 78
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Brudło P.: Modelowanie internetowych aplikacji rozproszonych w zastosowaniach ekonomicznych i biznesowych// Zastosowanie systemów informatycznych we współczesnej gospodarce, InfoGlobMar 2010/ ed. eds. Olga Dębicka, Jacek Winiarski, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, s.71-78
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi