Modelowanie numeryczne hydrodynamiki jako narzędzie wspomagania oceny odziaływania filarów mostowych na przepływ wody w rzekach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie numeryczne hydrodynamiki jako narzędzie wspomagania oceny odziaływania filarów mostowych na przepływ wody w rzekach

Abstrakt

W artykule przedstawiono obliczenia hydrauliczne mostów polegające na wykonaniu numerycznych symulacji przepływu dwuwymiarowego, co pozwala na uzyskanie płaskiego poziomego rozkładu prędkości w rejonie przekroju mostowego. Takie podejście zdecydowanie poprawia jakość odwzorowania hydrodynamiki przepływu w stosunku do tradycyjnych obliczeń hydraulicznych, a jednocześnie jest rozwiązaniem efektywnym. Jako przykłady zastosowania zaproponowanej metody, w artykule przestawiono wybrane wyniki numerycznych analiz przepływu wody w Wiśle w rejonie dwóch nowych mostów. Pierwszym z nich jest obecnie już istniejący most w okolicy Kwidzyna w ciągu drogi krajowej DK90 oraz zaprojektowany most w Kiezmarku w ciągu drogi szybkiego ruchu S7.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Modelowanie przepływów w ośrodkach porowatych oraz w sieciach rzecznych: Monografia jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Bogdana J. Wosiewicza strony 427 - 445
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Szydłowski M.: Modelowanie numeryczne hydrodynamiki jako narzędzie wspomagania oceny odziaływania filarów mostowych na przepływ wody w rzekach// Modelowanie przepływów w ośrodkach porowatych oraz w sieciach rzecznych: Monografia jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Bogdana J. Wosiewicza/ ed. Zbigniew Sroka i Wojciech Tschuschke Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2016, s.427-445
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi