Modelowanie zmienności prądów szybkoobrotowego silnika PMSM oparte na dyskretnych danych pomiarowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie zmienności prądów szybkoobrotowego silnika PMSM oparte na dyskretnych danych pomiarowych

Abstrakt

W napędach szybkoobrotowych położenie kątowe wirnika może znacząco się zmieniać w trakcie pojedynczego cyklu modulacji napięcia wyjściowego falownika. W konsekwencji zastosowanie typowych, prostych modeli matematycznych aproksymujących przebiegi prądów silnika odcinkami liniowymi prowadzi do znaczących błędów. Rozwiązanie dokładnego modelu silnika, opartego na równaniach różniczkowych, wymaga znajomości wielkości wejściowych zmieniających się w czasie w sposób ciągły, których pomiar w sterowniku napędu jest niemożliwy. Konieczne jest zatem wykonanie dyskretyzacji oraz uproszczeń tego modelu. W referacie zaproponowano sposób modelowania zmienności prądów uwzględniający nieliniowość przebiegów związaną z ruchem wirnika, przystosowany do realizacji w sterowniku mikroprocesorowym. Omówiono poszczególne uproszczenia, a ich wpływ na dokładność odwzorowania prądów zweryfikowano poprzez symulacyjne badania porównawcze.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2017" strony 1 - 4
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Jarzębowicz L.: Modelowanie zmienności prądów szybkoobrotowego silnika PMSM oparte na dyskretnych danych pomiarowych// Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2017"/ : Politechnika Łódzka, Instytut Automatyki, 2017, s.1-4
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi