Modelowe i terenowe badania stateczności morskich budowli hydrotechnicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowe i terenowe badania stateczności morskich budowli hydrotechnicznych

Abstrakt

Przegląd i charakterystyka modelowych i terenowych badań stateczności morskich budowli hydrotechnicznych zrealizowanych w kraju w okresie 1945 - 2006. Metodyka badań modelowych (rodzaje gruntów, stanowiska badawcze, pomiar, rejestracja i obróbka danych pomiarowych) i terenowych (konstrukcja stanowisk badawczych, metodyka pomiarów terenowych). Wyniki badań oraz poznawczo-badawcze i praktyczne aspekty badań. Ocena efektów badań i ich wykorzystanie praktyczne przy budowie lub modernizacji budowli morskich.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika nr R. 27, strony 218 - 232,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Zadroga B.: Modelowe i terenowe badania stateczności morskich budowli hydrotechnicznych// Inżynieria Morska i Geotechnika. -Vol. R. 27., nr. nr 4 (2006), s.218-232
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi