Modernizacje i remonty elektrowni wodnych na rzece Gwda - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modernizacje i remonty elektrowni wodnych na rzece Gwda

Abstrakt

Specificzne warunki środowiskowe budowli hydrotechnicznych powodują ich szybsze starzenie się w porównaniu do innych obiektów budowlanych. W rezultacie jest konieczne przeprowadzenie systematycznych modernizacji i remontów budowli w celu zachowania ich odpowiedniego stanu techniznego oraz stopnia bezpieczeństwa. Przedstawione prace remontowe przeprowadzone w ostatnich latach na stopniach wodnych na rzece Gwda, chociaż dotyczyły głównie napraw konstrukcji betonowych, wskazują na szeroki zakres problemów związanych z utrzymaniem budowli piętrzących. Prace te wymagały podjęcia dużego nakładu sił i środków, a obecnie mogą stanowić przykład przeprowadzenia udanej rewitalizacji starych budowli hydrotechnicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Techniczne aspekty ochrony środowiska : woda źródłem energii strony 67 - 78
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Szudek W., Sterpejkowicz-Wersocki W.: Modernizacje i remonty elektrowni wodnych na rzece Gwda// W : Techniczne aspekty ochrony środowiska : woda źródłem energii/ ed. Z. Kurałowicz Gdańsk: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2012, s.67-78
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 70 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi