Moduł Warsztaty - narzędzie w procesie edukacji na uczelni wyższej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Moduł Warsztaty - narzędzie w procesie edukacji na uczelni wyższej

Abstrakt

Obecnie istnieje bardzo szeroka gama narzędzi informatycznych, które wspierają proces edukacji przy wykorzystaniu internetu na uczelniach wyższych. Wśród nieodpłatnych narzędzi powszechnie znana jest platforma Moodle. W artykule zaprezentowano jeden z jej modułów – Warsztaty. Przedstawiono jego funkcjonalność. Opisano jego zalety i wady w nauczaniu łączącym techniki online i tradycyjne na uczelni wyższej (blended-learning). W artykule odpowiedziano na pytania: Na czym polega praca z modułem Warsztaty? Jaką rolę odgrywa nauczyciel, student i platforma Moodle. Zadania nauczyciela podzielono na cztery grupy: przygotowanie scenariusza zajęć, udział prowadzącego w warsztatach, zdefiniowanie kryterium oceny, utworzenie repozytorium przykładów. Zadania studenta (ramach modułu Warsztaty) podzielono na etapy: pracowanie zadania, samoocena, ocena innych prac (recenzja), dyskusja. Badania przeprowadzono w grupie studentów. W artykule opisano proces badawczy oraz otrzymane wyniki badań. Które działania prowadzącego są najistotniejsze z punktu widzenia studentów? Które zadania są najbardziej pracochłonne i wymagają największego nakładu pracy z punktu widzenia studenta? Które zadanie pozwala na przyswojenie największej wiedzy? Jak poszczególne zadania oceniane są przez studentów oraz czy według nich odgrywają one istotną rolę w procesie uczenia się.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
e-mentor strony 35 - 39,
ISSN: 1731-6758
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Niksa T.: Moduł Warsztaty - narzędzie w procesie edukacji na uczelni wyższej// e-mentor. -., nr. 2(59) (2015), s.35-39
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi